Jsem Ukrajinec

upozornění-ikona

Máte povinnost hlásit změnu místa pobytu. Pokud jste se přestěhovali, oznamte novou adresu Ministerstvu vnitra.