Správa webu

  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“) není původcem informací na webu nasiukrajinci.cz (dále jen „Web“);
  • informace obsažené na Webu slouží pouze jako informativní rozcestník pro situace vzniklé v souvislosti s příchodem občanů Ukrajiny na území České republiky z důvodu invaze na Ukrajině (dále jen „uživatel“);
  • NAKIT neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé tím, že uživatel využije informace zveřejněné na Webu;
  • NAKIT neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané;
  • NAKIT nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah Webu, na které je v rámci Webu odkazováno, či na které je na Webu uveden odkaz.