Potřebuji pomoc

Učebnice češtiny pro Ukrajince

šipka-vpravo

Učebnice češtiny je určena ukrajinským začátečníkům. Zaměřuje se na praktická témata, seznámí vás s českou abecedou a výslovností a naučí vás komunikovat v každodenních situacích.

Žádost o finanční podporu

šipka-vpravo

Prostřednictvím Úřadu práce můžete žádat o mimořádnou finanční pomoc na úhradu základních životních potřeb. Vyplácena je také humanitární dávka ve výši 5000 Kč.

Finanční pomoc pro ukrajinské děti se zdravotním postižením

šipka-vpravo

Fond UNICEF s Českým červeným křížem připravil program finanční pomoci pro ukrajinské děti se zdravotním postižením, které mají udělenou dočasnou ochranu v ČR.

Nabídky materiální pomoci, dopravy, tlumočení apod.

šipka-vpravo

Na webu pomahejukrajine.cz najdete nejrůznější formy pomoci včetně tlumočení, právní pomoci, ubytování, doučování, dopravy, pomoci s úřední administrativou a podobně.

Postup v případě úmrtí blízké osoby

šipka-vpravo

Základní informace ke sjednání pohřbu a pohřbení cizích státních příslušníků v České republice.

Advokátní nebo právnická pomoc

šipka-vpravo

Řada právníků a advokátů nabízí bezplatnou pomoc občanům Ukrajiny, kteří do ČR přišli v souvislosti s válečným konfliktem. Česká advokátní komora připravila jejich seznam.

Bezplatná linka sociální asistence

šipka-vpravo

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 nabízejí call centrum sociální asistence pro osoby přicházející z Ukrajiny.

Online dotazník pro svědky válečných zločinů na Ukrajině

šipka-vpravo

Máte informace o válečných trestných činech v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině? Vaše informace a poznatky mohou být klíčové pro jejich objasnění a stíhání.

Pomoc s integrací

šipka-vpravo

Integrační centra seznamují cizince se specifiky českého prostředí, se zdejší kulturou, hodnotami a s řešením každodenních problémů. Přispívají ke snadnějšímu začlenění cizinců do české společnosti.

Kampaň OBSE Be Safe k prevenci obchodování s lidmi

šipka-vpravo

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) připravila rady, jak se vyhnout nebezpečí obchodování s lidmi a rizikům pracovního či sexuálního vykořisťování.

Mobilní aplikace Smart Migration

šipka-vpravo

Mobilní aplikace Smart Migration vám poskytne nejdůležitější informace, odpovědi na otázky a řešení životních situací, které nastávají po příjezdu do Česka. Zatím je dostupná pro telefony s operačním systémem Android na Google Play.

Psychologická pomoc

šipka-vpravo

Válka a krizová situace přináší lidem velkou psychickou zátěž. Připravili jsme pro vás adresář psychologické pomoci v ČR, seznam terapeutů pro lidi zasažené válkou, ale i materiály pro české pedagogy, aby o aktuálním konfliktu i situaci občanů Ukrajiny uměli komunikovat s dětmi.

Nestaňte se obětí trestné činnosti

šipka-vpravo

Jako cizinci v nouzi nebo v krizové situaci jste snadným cílem pachatelů trestné činnosti. Buďte opatrní, nenechte se zneužít a seznamte se s tím, jaké nebezpečí vám může hrozit.

Dovoz domácích mazlíčků

šipka-vpravo

Pro neobchodní dovoz zvířat z Ukrajiny platí standardní dovozové podmínky včetně požadavku vyšetření na vzteklinu.

Česká televize - Události tlumočené do ukrajinštiny

šipka-vpravo

Hlavní zpravodajskou relaci České televize si nyní můžete pustit s tlumočením do ukrajinštiny.

Český rozhlas - Ukrajinské vysílání

šipka-vpravo

Český rozhlas vysílá informace pro Ukrajince v ČR.