Odcházím z ČR

1

Vzdejte se před odjezdem dočasné ochrany

Pokud se plánujete vrátit trvale na Ukrajinu, vzdejte se před odjezdem dočasné ochrany, která vám v České republice byla udělena.

Pokud vlastníte biometrický pas, přijďte do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajiněexterní-odkazPokud ho nevlastníte, dostavte se na pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitraexterní-odkaz

Vzdát se dočasné ochrany můžete i z území Ukrajiny. V tomto případě se obraťte na oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevěexterní-odkaz nebo na Generální konzulát České republiky ve Lvověexterní-odkaz.

žárovka

S sebou si vezměte pouze dokumenty, které prokazují, že vám byla dočasná ochrana udělena (cestovní pas, kam vám bylo vylepeno vízum, a podobně). Ke vzdání se dočasné ochrany s sebou nepotřebujete nic dalšího. Pracovníci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině nebo pracovišť Ministerstva vnitra s vámi potřebné dokumenty vyplní na místě. 

2

O vzdání se dočasné ochrany informujte zdravotní pojišťovnu

Zdravotní pojišťovně můžete ukončení dočasné ochrany oznámit osobně na klientském pracovišti, nebo e-mailem, případně přes on-line formulář. Zároveň je nutno předložit/přiložit doklad o ukončení víza a vrátit průkaz pojištěnce.  O nejvhodnějším způsobu oznámení se informujte u vaší zdravotní pojišťovny.

Ukončením dočasné ochrany končí vaše zdravotní pojištění v ČR – zaniká povinnost platit pojistné a končí nárok na úhradu zdravotních služeb.

žárovka

Před odjezdem doporučujeme u zdravotní pojišťovny si zjistit, zda u ní nemáte dluh. Pokud ano, je nutno jej uhradit, jinak hrozí sankce v podobě penále. Pokud zdravotní pojišťovně neoznámíte ukončení dočasné ochrany, může vám u ní narůstat dluh na pojistném včetně penále, který pojišťovna musí na vás vymáhat.

Další informace najdete na stránkách své zdravotní pojišťovny nebo na webu Ministerstva zdravotnictvíexterní-odkaz.

3

O návratu do vlasti informujte českou školu svých dětí

Pokud chcete potvrdit jejich docházku do školy v ČR pro potřeby uznání v rodné vlasti, požádejte školu o vystavení potvrzení. Formulář i další informace najdete na webu edu.czexterní-odkaz.

MŠMT doporučuje prokazatelně informovat školu o návratu do vlasti, která je na základě informace formálně ukončí v evidenci školy, aniž by vystavovala jakékoliv potvrzení o samotném ukončení. Způsob prokazatelné komunikace by měla škola mít definována ve školním řádu, někde je to písemně, prostřednictvím školního informačního systému, v žákovské knížce a podobně. 

Škola samozřejmě může na základě této informace požádat o navrácení zapůjčeného vybavení, učebnic, udělá finanční vypořádání např. za stravování atd.

4

Vyřešte daňové záležitosti

Podejte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osobexterní-odkazpokud vám tato povinnost vznikne (např. z důvodu podnikání, výkonu zaměstnání apod.).

V případě, že je daňový subjekt (Ukrajinec) registrován u správce daně, tak pokud s odchodem na Ukrajinu dochází ke změně registračních údajů, je nutno tyto změny správci daně oznámit na předepsaném formuláři (může se jednat o změnu adresy pobytu, resp. adresy hlášeného pobytu cizince na území ČR, změnu doručovací adresy, případně dalších údajů). Tiskopis „Oznámení o změně registračních údajů“ najdete na stránkách finanční správyexterní-odkaz.

V případě, že je Ukrajinec aktuálně účasten nějakého řízení při správě daní (ať jako daňový subjekt či jako třetí osoba), je vhodné s ohledem na zásadu součinnosti nahlásit správci daně kontakt na sebe, pokud v tomto údaji dochází u něho ke změně nebo pokud dosud správce daně disponoval pouze adresou v ČR.